មកស្គាល់ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត របស់តារាប្រុសស្រីក្នុងរឿង “បុព្វេសន្និវាស”

សម្រាប់តារាឯកប្រុសស្រីក្នុងរឿង “បុព្វេសន្និវាស” សុទ្ធសឹងតែមានសម្រស់ស្រស់ស្អាត និងពោពេញទៅដោយទេពកោសល្យសម្ដែងទាំងព្រមគ្នាតែម្ដង ។

អ្វីដែលអ្នកនឹកស្មានមិនដល់នោះ អាយុពិតរបស់តារាសម្ដែងនិមួយៗ គឺនៅក្មេងៗទាំងអស់តែម្ដង ពោលគឺ អាយុ មិនសមនឹងទម្រង់មុខ ។ ដើម្បីឱ្យច្បាស់ តោះ! មកតាមដានទាំងអស់គ្នា នៅខាងក្រោមនេះ៖

១. ប៉ូប ថៈនៈវ៉ន ( សម្ដែងជា ឃុនភីម៉ឺន ) កើតនៅថ្ងៃទី 27 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 1982 អាយុ 36ឆ្នាំ
២.បេលលា រានី ( សម្ដែងជា ការ៉ាកេត ) កើតនៅថ្ងៃទី 24 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 1989 អាយុ 29ឆ្នាំ
៣. លោក លុយស៍ ស្កត ( សម្ដែងជា ហ្លួង សុនសាកន ) កើតនៅថ្ងៃទី 4 ខែមីនា ឆ្នាំ 1982 អាយុ 36 ឆ្នាំ
៤.នាង សូស៊ី សុសិរា ( សម្ដែងជា មេម្លិះ ) កើតនៅថ្ងៃទី 30 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 1988 អាយុ 30ឆ្នាំ
៥.ប៉ាន់ចាន់ ប្រៈមៈ ( សម្ដែងជា ឃុនភី រឿងរិទ្ធ ) កើតនៅថ្ងៃទី 9 ខែ សីហា ឆ្នាំ 1986 អាយុ 32 ឆ្នាំ
៦.នាង ប្រាង កាន់ណៈរ៉ាន់ ( សម្ដែងជា មេយីង ច័ន្ទវ៉ាត ) កើតនៅថ្ងៃទី 5 ខែមេសា ឆ្នាំ 1990 អាយុ 27 ឆ្នាំ
៧. នាង នុន រៈមីដា ( សម្ដែងជា នាងយ៉ែម ) កើតនៅថ្ងៃទី 25 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 1982 អាយុ 36ឆ្នាំ
៨. នាយ ម៉ូស វិសៈរ៉ុត ( សម្ដែងជា នាយ ចយ ) កើតនៅថ្ងៃទី 6 ខែមករា ឆ្នាំ 1991 អាយុ 26ឆ្នាំ
អត្ថបទ៖ Kamsandaily

Comments

comments